آدرس فروشگاه : تهران، اسلامشهر، قائیمه کوچه ۳۵ فروشگاه حاتم