آدرس فروشگاه : تهران، اسلامشهر، قائمیه، کوچه جهانبخش 35 انتهای کوچه فروشگاه حاتم