ارسال با پست به سراسر کشور

تحویل سفارشات تا ۲۴ ساعت به اداره پست

هزینه ارسال سفارشات: برای خرید مبالغ کمتر از ۳۰۰ هزار تومان ۱۵ هزار تومان هزینه ارسال پستی.

ارسال سفارشات بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان بصورت رایگان می باشد

ارسال سفارشات برای محدوده شهر اسلامشهر بصورت رایگان می باشد.